Svetlosne novine – Uvodna reč

Danas nam je divan dan, Svetlost slavi 20 godina.
Za ovu priliku, naši volonteri/ke su napravili niz digitalniih sadržaja za vas.
Jedno od njih su novine.
Pred vama je prvi deo novina. Priču je napisala Nevena Mitrašinović, ilustracije Vuk Bradonjić i Staša Radosavljević a dizajn Milica Alimpić.

Uvodna reč: Bajka o Svetlosti

Bilo jednom jedno carstvo, na obali reke Save, puno radosti i bogatstva. Jednog sunčanog dana, beše to pre dvadeset godina, mračna sila zvana nesolidarna klima, obuzela je ovo magično mesto. Tada se mladim ljudima, 2001. godine, u magičnom ogledalu javila ideja da stvaraju podsticajno demokratsko okruženje na lokalnom, carskom prostoru. Grupa mladih tada je dobila ime Udruženje Svetlost, kao carska garda koja je odbranila mlade od potpune tame. Zatim, prošlo je pet godina, a oni su lokalnom prostoru dodali evropsku dimenziju i ušli profesionalno u program mobilnosti i omladinskog rada. Ono što je ovu carsku gardu razlikovalo od ostalih gardi je to što u svrhe spasa i borbe nikada nisu koristili nasilje i silu, već um i znanje. Gardu su činili omladinski radnici/ce, lideri/ke, edukatori/ke, praktičari/ke i osoblje Svetlosti i oni već 20 godina obezbeđuju mogućnosti za individualni, socijalni i profesionalni razvoj mladih, kao i prostor za međusektorsku komunikaciju i zagovarnje. Deluju kroz društveno-angažovano istraživanje, programe neformalne edukacije i stvaranje socijalnog diskursa u kojem se promišljaju i komuniciraju teme od značaja za mlade. Prikupljanjem i razmenom podataka, utiču na rešavanje ključnih izazova mladih i zajedno sa njima rade na stvaranju bolje zajednice u kojoj mladi ostvaruju svoj puni potencijal. A kako su naučili da se bore i vode ratove? Na jedan poseban način. Čitali su knjige i učili zanate aktivističkog rada. Organizuju različite aktivnosti sa ciljem da obezbede kulturu, viziju i sistem koji podržava mlade ljude da dostignu moć tako što će biti vešti, kritički svesni, aktivni u zajednici i participativni u procesima donošenja odluka. Bez nasilja, sa puno ljubavi. Istovremeno rade na profesionalnom razvoju svog osoblja povećavajući pristup i učešće u kvalitetnim obukama za profesionalni razvoj relevantan za njihove potrebe čime direktno utiču na podizanje kvaliteta, vidljivost i prepoznatljivost omladinskog rada.Organizuju projekte osnaživanja mladih, programe za mlade lidere/ke koji utiču na stvaranje promena, kao i inovativne programe koje vode sami mladi. U radu sa mladima izražavaju brigu, pružaju podršku, obuke i mentorstvo, dele moć, šire mogućnosti i izazivaju lični razvoj.Do sada su organizovali preko 30 balova u vidu evropskih projekata, bili partneri na više od 100 i organzovali različite omladinske i kulturne događaje, poput maskenbala i radionica pravljenja magičnih napitaka koji menjaju društvo. U svom radu koriste metode neformalne edukacije i mladi stiču kompetencije koje im pomažu da efikasnije planiraju svoje profesionalno angažovanje i usavršavanje, što bi neki nazivali magičnim činima.Dragi čitaoci, ova bajka je istinita onoliko koliko vi odlučite da bude. Čoveku je potrebna samo volja i želja da menja okolinu, sve ostalo postaje magija. Često ćete ih čuti kako izgovaraju čini ”pozitivna misao, naš smisao!” i tako žive srećno do kraja života.

Nevena Mitrašinović

Novine