2 hrabra viteza Đurađ i Vladimir i dve dvorske dame Maša i Milica – The Svetlosne novine

Kao deo novina delimo sa vama 4 kratka intervjua sa vitezovima i dvorskim damama. Hvala Eleonori Vasič i Staši Radosavljević za pripremu.