Svetlosni planer – Svetlosni mesec

Naš volonteri/ke iz Photobook grupe su pripremili, za rođenadan Svetlosti su pripremili, planer za april. Naradenih meseci ćemo početkom svakog meseca objavljivati novi planer.
Za dizajn Svetlosnog meseca 2021. godine urednik je Lazar Maksimović.

Svetlosni-mesec