Svetlosni planer – Decembar

Naši volonteri/ke iz Photobook grupe, povodom 20 godina Svetlosti,  su pripremili planer za decembar mesec. Naradenih meseci ćemo početkom svakog meseca objavljivati novi planer.

Decembar