Svetlosni planer – Tolembar

Naši volonteri/ke iz Photobook grupe, povodom 20 godina Svetlosti,  su pripremili planer za novembar mesec. Naradenih meseci ćemo početkom svakog meseca objavljivati novi planer.

Novembar