„Swapping cultures – Erasing Borders“

(Menjanje kultura – Brisanje granica)

Menjanje kultura – Brisanje granica projekat je od devet meseci (jun 2018. – februar 2019.) koji se finansira iz RYCO-a, a sprovodi ga Beyond Barriers Association u partnerstvu sa BLINK-Kosovo *, PEL-Makedonija i SVETLOST- Srbija.
Glavni ciljevi projekta su:
• Olakšavanje procesa interkulturalnog dijaloga mladih korišćenjem kreativnih pristupa i povećanja kvaliteta omladinskog rada i,
• Da podstaknemo mlade da se zalažu za interkulturalni dijalog i kulturnu raznolikost kao naše blago i izvor društva i kao sredstvo za međusobno poštovanje, toleranciju i razumevanje.
Kroz niz aktivnosti, radionica, novih kreativnih alata i metodama i uz upotrebu neformalnog obrazovanja, omladina koji su bili deo ovog projekta imali su priliku da uče i razvijaju snažniji osećaj kulturne različitosti, poštovanja i obostranog razumevanje. Osnova projekta pokrenuta je na stubovima poštovanja i tolerancije, obraćajući se poštovanju nas samih i mišljenja i stavova drugih ljudi u cilju negovanja tolerancija i poštovanje različitosti.
Projekat je skup kreativnih alata kao što su „Zamjena kulture ”i“ Pozorište potlačenih ”sa akcentom na izazove za mlade na balkanu, kao sto je promocija interkulturalnog dijalog i poštovanje jednih drugih.
Kroz aktivnosti koje su organizovane na lokalnom nivou, omladinski radnici / aktivisti su testirali naučene tehnike i analizirali uticaj na mlade u svojim loklanim zajednicama. Uključivanje mladih iz različitih sredina a posebno oni sa manje mogućnosti bili su presudni, kao i dodatna vrednost na projektu, kako bi bili sigurni da niko nije zapostavljen, jer mi verujemo da svi moraju imati šansu da učestvuju i uče sa vršnjacima u sigurnom okruženju.
Šta smo postigli?
• 201 mladih (112 žena i 89 muškaraca) od 16 do 30 godina je učestvovala u regionalnim i lokalnim aktivnostima projekta i poboljšali svoje znanje, veštine i stavove u interkulturalnom dijalogu, kulturnoj različitosti i inkluziji.
• 185 mladih od 16 do 20 godina upoznato je sa metodama Menjanja kultura i Pozorišta ugnjetavanja, oba alata se koriste u prmociji tolerancije, međusobno poštovanje i borbi za smanjenje nivoa govora mržnje u regionu.
• Izabrane su 4 najbolje razglednice koje prikazuju interkulturalni dijalog.
• 3350 razglednica je korišćeno u internet kampanji kao promo materijal i kao direktna poruka donosiocima odluka, porodicama, prijateljima, Lokalni podružnici RICO-a i Sekretarijat, partnerske organizacije, zemalja EU.
• Učesnici su naoravili 7 kratkih videa promovisanja raznolikosti kultura i interkulturalnog dijaloga koje su mladi delili onlajn kako bi podigli svest online svetu.
Više o projektu, aktivnostima i rezultatima na linku:
https://www.facebook.com/swappingcultures/
https://www.beyondbarriers.org/new/files/Strengthening_Regional_Cooperation_through_Youth_Work_-_FINAL_Version.pdf

Postcards