Umetnost i multimediji kao instrument za uključivanje mladih u borbu protiv siromaštva

Glavni cilj ovog projekta je da učesnici steknu kapacitete za korišćenje umetnosti i multimedija kao instrumenata za uključivanje mladih u projekte koji za cilj imaju borbu protiv siromaštva.

Primarana ciljna grupa su grup lideri i omladinski radnici. Učesnici će razviti veštine za uključivanje mladih ljudi u njihovim zajednicama i razvijanje kapaciteta da zajedno sa njima organizuju nove kvalitetne projekte u borbi protiv siromaštva, u okviru programa Mladi u akciji i na lokalnom nivou.

Učestvovala su po tri predstavnika organizacija iz 8 evropskih zemalja:

  • Udruženje Svetlost, Šabac, Srbija;
  • Asociatia Together Romania, Rumunija;
  • Zdravo da ste, BIH;
  • Beyond Barriers Association, Albanija;
  • “Roter Baum”, Nemačka;
  • 3pontos – Arte, Ambiente, Cultura, Portugal;
  • Secours Populaire Wallonie – Bruxelles asbl, Belgija i
  • Tabu – Vukovar, Hrvatska.

Donator EACEA