Vesti

Održi se…

Cilj projekta je promocija globalnog usmerenja održivosti kroz aktivnost na lokalnom nivou u težnji da se stvori bolji svet, balansirajući socijalne, ekonomske i faktore zaštite životne sredine.