„Videmocracy“

Videmokratija

Projekat je nastao kao potreba partnera koji svakodnevno rade sa mladima iz Albanije, Bosne i Hercegovine, S. Makedonije, Bugarske, Kosova, Turske i Srbije da se pozabave pitanjima nedostatka demokratije i sve manjeg aktivnog učešća mladih, koristeći video kao alat za promociju i aktiviranje mladih na Evropskom i loklanom nivou. Mladi su pokretačka snaga svakog modernog društva ali naš sistem obrazovanja jako slabo pruža mogućnost mladima da kritički razmišljaju i analiziraju, kao i da pronađu rešenja za probleme i pronađu način na koji sistem može da radi za njih. Ljudska prava, demokratija, građanstvo kao glavni elementi koji drže Evropu zajedno, su sada jedna od tema među grđanima i političarima drugih zemalja, ne samo među članicama Evropske Unije, nego i u ostalim zemljama.
„Videmocracy“ je projekat za izgradu kapaciteta omladinskih radnika za razvoj prilagođavanja neformanog obrazovnog programa. Sama reč Videmocracy – Videmokratija je kovanica dve reči Video – koji je glavni alat koji je korišćen kao alat u promociji i boljem razumevanju teme i Demokratija – kao tema o kojoj smo razmenjivali svoja znanja, iskustva i stavove. Sam projekat se sastojao od 7 aktivnosti.
1) Kick off – Drač, Albania 1. – 4. 2. 2019 – Sastanak predstavnika svih partnerskih organizacija na kojem su diskutovali i planirali naredne aktivnosti.
2) Trening za mladinske radnike/lidere – Drač, Albanija 3. – 11.4.2019 – Trening je okupio 34 učesnika na kom su treneri koristeći metode neformalne edukacije učesnicima probližili pojam demokratije i međusobno razmenjivali svoja iskustva, stavove i znanja.
3) LOKALNA AKTIVNOST – Nakon treninga, učesnici su imali zadatak da u svojim lokalnm zajednicama održe radionicu mladima na temu Demokratije. Naši učesnici su se odlučili da se obrate mladima Ekonomske škole u Šapcu, odeljenju II3. Radionica je trajala jedan školski čas i mlade smo, koristeći stečeno znanje sa treninga, upoznali sa pojmom Demokratije, načinima delovanja u zajednici i animirani su da kritički razmišljaju o problemima u zajednici i načiima za ukazivanje i prevazilaženje istih.
4) Trening za omladiinske radnike/lidere – Tirana, Albanija 7. – 14. 6.2019 – Trening je okupio 30 učesnika na kom su treneri koristeći metode neformalne edukacije učesnicima pokazali na koji način mogu koristiti video kao alat u promociji nekog problema ili mogućeg rešenja i kako ga napraviti.
5) Insta video takmičenje i radionica – 13. – 15.7.2019
Učesnici treninga u Tirani su nakon povratka kući imali zadatak da organzuju radinicu sa mladima u svojim lokalnim zajednicama kako bi sa njima podelili svoje tečeno znanje. Naši učesnici su se odlučili da naprave video radionicu, gde su volonterima Udruženja Svetlost pokazali kako da naprave video i odlučili su da malo podstaknu volontere da više razmišljaju o temi i vežbaju pravljenje videa tako što su organizovali takmičenje na Instagramu, gde su mladi postavljali videe i skupljali glasove.
Linkovi ka takmičarskim videima.
https://www.instagram.com/p/Bzk4Pj6ISZH/
https://www.instagram.com/p/Bzko-j8o4Vn/
https://www.instagram.com/p/Bzkov2YIf6E/
https://www.instagram.com/p/BzkodDTovZ9/
6) Omladinska razmena – Dojran, Makedonija 22. – 30. 8.2019 – 42 mladih sa svojim liderima se okupilo na razmeni kako bi međusobno razmenivali svoje stavove, iskustav i znanja o temi i nešto više naučili o korišćenju videa, teatra i blog kao alate u promovisanju teme.
7) Large scale event, Šabac, Srbija 28. – 31. 10. 2019 – Konferencija – okupili smo se kako bismo diskutovali i pokazali šta smo uradili tokom prethodnih aktivnosti i došli do određenih zaključaka. Na konferenciju, naši gosti su imali mogućnost da popričaju sa 80 mladih grada Šapca, kako bi se upoznali sa situacijom i njihovim mišljenjima o demokratiji.