„Youngster power“

Moć mladih
Mladi se pitaju i odlučuju

U periodu od 8-16. jula Udruženje Svetlost je bilo domaćin omladinske razmene koju je podržalo Belgijsko ministartstvo za mlade.
Četrdesetak mladih i omladinskih radnika su se okupili i realizovali radionice na teme: omladinski aktivizam, rodna ravnopravnost i multikulturalnost koristeći metodologiju neformalne edukacije.
Ova lepa priča je započela u mestu Tilff u Belgiji u oktobru prošle godine kada je predstavnica Udruženja Svetlost na seminaru za upoznavanje partnera srela predstavnike 3 omladinska centra iz Belgije i 1 udruženja iz Nemačke iz grada Lajpciga i kada su razmenili informacije o mladima sa kojima rade u lokalnim zajednicama. Svi su bili saglasni da mlade treba osnažiti da umesto da konzumiraju sadržaje, budu kreatori istih. Po povratku kućama oformile su se grupe mladih sa kojima smo razvijali projekat i koji je na veliko zadovoljstvo svih nas podržan.
Grupe su se okupile na Stražilovu u planinarskom domu gde smo radili prva 3 dana, a potom smo došli u Šabac da ih upoznamo sa našom lokalnom zajednicom. U Šapcu smo se podelili u 4 praktične radionice: video, muzika, teatar i foto. Radionice su imale za cilj da proizvedu rezultate koji će ukazati na različite probleme mladih i animirati druge mlade da postanu aktivni i društveno odgovorni. Rezultati su predstavljeni 15.7. u prostoru Startit centra Šabac. Volonteri i publika su imali priliku da vide rezultate i da diskutuju o temama u debati koja je potom pokrenuta. Došli smo do zaključaka da iako živimo u različitim zajednicama problemi su nam slični, a omladinska razmena je dobar način za učenje i podsticanje mobilnosti mladih.
Gosti su otišli puni pozitivnih utisaka, a mladi iz Udruženja Svetlost su se još jedan put pokazali kao ambasadori Šapca i Srbije. Projekat je finansiran od strane Evropske unije preko Erasmus+ programa.
https://www.youtube.com/watch?v=PDC0eLglPVQ&feature=share