Znanje za zdravlje

Počela implementacija projekta Znanje za Zdravlje koji za cilj ima doprinos sistematskom delovanju na državne politike, prakse i stavove vezane za javno zdravlje i prvenciju raka kroz kreiranje i promociju primera dobrih praksi na lokalnom nivou. Projektom nastojimo da se pokrene inicijativa za sprovođenje primarne prevencije oboljenja uzrokovanih HPV u Šapcu

Do sada, u sklopu projekta, održano je 5 grupnih i individualnih sastanaka sa predstavnicima zdravstvenih institucija grada, Zavoda za javno zdravlje, gradskih kulturnih institucija i NVOa.

Projekat se realizuje u okviru projekta „Podrška građanskom aktivizmu u zajednici“ koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva British Embassy Belgrade, a sprovode ga British Council Serbia i Trag fondacija.