Manjine u fokusu – Terenska analiza

Udruženje Svetlost je jedan od partnera u projektu Manjine u fokusu – zajednički život u interkulturalnom okruženju” sa ciljem da okupi 5 različitih omladinskih organizacija sa zapadnog Balkana i iz EU koji rade sa manjinskim grupama. Projekat ima za cilj da osnaži kapacitete omladinskih radnika-ca /lidera-ki kroz korišćenje različitih alata/metoda za poboljšanje kvaliteta omaldinskog rada na lokalnom i evropskom nivou. Projekat takođe namerava da doprinese povećanju svesti omladinskih radnika-ca o tome da su manjinske grupe isključene vezano za poreklo i religiju i podsticanje tih grupa da se kolektivno izbore protiv rasizma i socijalne isključenosti korišćenjem određenih metoda i alata razvijenih u toku projekta.

FAP – Dokument o terenskoj analizi prikazuje perspective madih koji pripadaju manjinskim grupama a koji odrastaju u Albaniji, Finskoj, Srbiji, Nemačkoj i Italiji[1] i razmatra trenutnu i potencijalnu ulogu omladinskog rada u njihovim životima

 

Ova Terenska analiza predstavlja proizvod projekta Erasmus + „Manjine u fokusu – zajednički život u interkulturalnom društvu“, koje sprovodi Udruženje Youth4Society i partneri u period od 2019. do 2121

FAP-srpski