Pozorište (teatar) potlačenih kroz multimedijalni objektiv

Pozorište potlačenih kroz multimedijalni objektiv je projekat izgradnje kapaciteta u okviru programa Erasmus + koji ima za cilj da uključi 8 omladinskih organizacija sa zapadnog Balkana, među kojima je i Udruženje Svetlost i iz EU koje rade na polju inkluzije kroz osnaživanje i podršku omladinskih radnika efikasnim alatima u multimediji i tehnikama pozorišta potlačenih koje dodaju kvalitet radu mladih na lokalnom i međunarodnom nivou.
CILJEVI:
* Podići razumevanje važnih koncepata o socijalnoj isključenosti, promovisati inkluziju među omladinskim radnicima / aktivistima i predložiti efikasna rešenja.
* Koristiti konkretne alate poput multimedije i pozorišta ugnjetanih tehnika kao odgovor na uzimanje akcije mladih i osiguranje socijalne uključenosti na nivou lokalne zajednice.
* Deljenje najboljih iskustava i efikasnih strategija u dugoročnoj perspektivi među omladinskim radnicima usmerenim na teme socijalne inkluzije, multimedije, umetnosti i pozorišta
* Promovisanje programa Erasmus + (Omladina) kao moćan alat za promociju inkluzije mladih i vršnjačko obrazovanje
* Da nastavimo saradnju sa konzorcijumom i dalje razvijamo našu ekspertizu obogaćujući naše iskustvo primenom novih alata, strategija i intervencije tokom rada sa mladima sa manje mogućnosti.
Aktivnost 1: Kick Off Meeting bio je prvi sastanak sa vodećim timom i članovima 7 partnerskih organizacija. Nakon što su pozdravili sve učesnike i predstavili Y4S asocijaciju, Dali smo pregled našeg dnevnog reda i inicirali upoznavanje članova tima koji ranije nisu radili zajedno. Tim je objasnio svrhu projekta, očekivane ciljeve i viziju zašto je ovaj nadolazeći projekat važan.
Na ovom sastanku su članovi projektnog tima i članovi partnerske organizacije takođe razgovarali o ulozi svakog člana tima i drugim osnovnim elementima projekta kao što su (raspored, aktivnosti, izveštavanje o statusu itd.). Početak sastanka održan je u Draču tokom 12.09.2017.-15.09.2017. Uz učešće 8 članova (po jedna osoba iz svake partnerske organizacije).
Aktivnost2: Prva mobilnost projekta je ova aktivnost Kurs za obuku mobilnosti mladih radnika koji se održavao u Draču u Albaniji od 7. do 15. decembra 2017. u hotelu AS u Draču. Ukupno 32 učesnika iz 8 partnerskih organizacija, 4 trenera i posrednika i 3 osoblja bili su deo projekta. Trening se fokusirao na istraživanje socijalne isključenosti u svakoj zemlji i učenje kako se baviti društvenom uključenošću pomoću alata multimedije i pozorišta potlačenih.
Tokom nedelje treninga, polaznici su imali priliku da nauče kroz neformalno obrazovanje, da se upoznaju sa različitim digitalnim aplikacijama, nauče kako da slikaju i prave video montaže, da se upoznaju sa pozorištem ugnjetavanja teatra, kao i da razgovaraju teme koje ih svakodnevno pogađaju.
Aktivnost 3: IE je sprovedena od 10. do 17. februara 2018. u Šapcu, Srbija. Svaka partnerska organizacija poslala je 4 učesnika + 1 omladinski lider. Glavni cilj omladinske razmene bio je okupljanje mladih ljudi iz partnerske organizacije kako bi istražili temu socijalne isključenosti koristeći pozorišne i multimedijalne alate za društvene promene. Jedan omladinski radnik obučen u prvoj aktivnosti došao je kao vođa iz svake grupe kreirajući nastavak akcije, prenoseći znanje i šireći  iskustva.
Ova omladinska razmena bila je mesto različitosti mladih iz različitih kultura, porekla, zemalja i videli smo da je ovo najbolje okruženje za kreiranje scenarija i zajedničko učenje.
Događaj IE vodio je jedan od omladinskih radnika koji su prisustvovali treningu, što znači da je imao odgovarajuću ekspertizu za sprovođenje uspešne aktivnosti.
Aktivnost 3: Seminar o razmeni praksi i najboljih iskustava među omladinskim radnicima i omladinskim liderima u oblasti socijalne uključenosti i obrazovanja o ljudskim pravima. Seminar će biti organizovan od 10. do 16. septembra u Draču u Albaniji i svaka organizacija će poslati 3 učesnika, 3 facilitatora / izveštača (Velika Britanija, Albanija i Italija) i 1 osoblje. Seminar će biti fokusiran na diskusiju o različitim alatima koji se koriste u radu sa mladima na međunarodnom i lokalnom nivou. Posebno mesto biće posvećeno korišćenju kreativnih alata i njegovom uticaju na mlade (multimedija i pozorište). Takođe, različite realnosti mladih ljudi sa manje mogućnosti, analiziraju izazove i probleme, dele dobre primere i daju preporuke za poboljšanje i podizanje kvaliteta omladinskog rada, umrežavanja i uticaja na donošenje politika biće deo programa. Tokom seminara planiraće se detaljne mere za postizanje održivosti projekta posle perioda odobravanja i izrada nacrta pratećih aktivnosti.
Metodologija će obuhvatati metode zasnovane na komunikaciji (interakcija, dijalog, otvorene diskusije), metode zasnovane na aktivnostima (deljenje iskustva, prakse i eksperimentiranja), socijalno fokusirane metodologije (partnerstva, timski rad, umrežavanje) i metode samo-usmeravanja (kreativnost, otkriće , odgovornost, akcija). Učesnici će biti aktivno uključeni u učenje u svakoj fazi projekta. Od svih učenika će se tražiti da predstave kulturne stvarnosti u svojim zemljama i budu prisutni tokom radionica. Projekat je finansiran od strane Evropske unije preko Erasmus+ programa.

BROCHURE-Y4S

Pozorište-potlačenih