Naš Beograd

Tradicionalna druga velika volonterska akcija Foruma poslovnih lidera pod nazivom „Naš Beograd“ okupila je 12. juna više od 400 volontera - zaposlenih iz kompanija članica Foruma. Cilj akcije „Naš Beograd“…