Platforma

Vojislav Radosavljević

Projektni menadžer i omladinski radnik Jedan od osnivača organizacije 2001. godine. Učestvovao u pripremi i realizaciji preko 100 projekata, na različitim pozicijama i poslovima. Jedna od najvažnijih uloga mu je da bude levak za ideje.

Mladi

Počela kao Volonterka u Udruženju Svetlost u aprilu 2009. godine. Nakon jednogodišnjeg učešća u Evropskom Volonterskom Servisu u Finskoj, 2018. godine, svoje iskustvo je počela da primenjuje kao aktivna radnica u Udruženju.

Mladi

Gordana Radosavljević

U nevladinom sektoru od 2001 godine. Napisala blizu 100 odobrenih projekata za mednjunarodne i domaće donatore. Njeni projekti namenjeni mladima imaju živost jer je sa njima svakodnevno u direktnom kontaktu.