Kako obezbediti efikasnost i pravičnost u izvršnom postupku?

U petak, 13.12.2019. u zgradi Osnovnog suda u Šapcu uz pristustvo 40ak građana, najvećim delom učenika Ekonomske škole, organizovan je forum za diskusiju o načinu rada suda u Šapcu. Na ovaj način građani su se upoznali sa sudom iz drugačije persepktive.

Moderator foruma Goran Sandić iz Beogradskog centra za ljudska prava upoznao nas je sa projektom čiji nosilac je YUCOM; Komitet pravnika za ljudska prava, a donator USAID. Lokalni partner za Šabac je Udruženje Svetlost. Aktivnosti se sprovode u 15 gradova u Srbiji i ovo je drugi put da se ovakav događaj, ali na drugačiju temu deštava u našem gradu. U planu je da ugostimo još 4 ovakva događaja u sledećoj godini.

 

Na drugom forumu se govorilo o izvršnom postupku.

Prva se obratila Svetlana Dimitrijević, sutkinja Osnovnog suda u Šapcu, koja nam je iz pozicije 37-ogodišnjeg iskustva u struci, predstavila da sud postaje kontrolni organ za izvršitelje. Po novom zakonu koji će stupiti na snagu 1.1.2020. nova uloga suda u provostepenom postupku će biti smanjena i obuhvataće porodične odnose, potražiovanja iz radnog odnosa i trpljenje, činjenje i nečinjenje, dok će se povećati obim rada u drugostepenom postupku.

 

Potom je govorila Mila Milosavljević, javna izvršiteljka za područje Višeg suda u Šapcu i Privrednog suda u Valjevu. Rekla je da se Zakon menjao i nadležnosti izvršitelja su se uvećavale. Javni izvršitelji postali su mini sud. U Šapcu ima 5 javnih izvršitelja sa po 10 zaposlenih u kancelarijama. Govorila je o postupku naplate od strane izvršitelja i o problemima sa kojima se susreću na terenu.

 

Saša Đorđević iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku govorio je o ulozi udruženja građana u povezivanju institucija sa građanima. Naglasio je i važnu ulogu u ukazivanju na probleme sa kojima se građani susreću i važnost udruživanja na rešavanju istih. Pomenuo je i udruženje Krov nad glavom koje je sprečilo prinudno iseljenje porodica iz 150 domova (kuća i stanova) u Srbiji.

 

Ispred donatorske organizacije USAID govorio je gospodin Uroš Poluga, koji je istakao važnost dostupnosti informacija građanima u izvršnom postupku da bi isti bio brži, bolji i pravedniji. U sledećoj godini uvešće se 3 elektronske mere podrške: 1. elektronska oglasna tabla suda gde će svako kada ukuca svoje ime, prezime i jmbg na portal www.etabla.sud.rs moći proveriti da li je u postupku kod svih sudova u Republici Srbiji. 2. elektronska tabla komore gde će se objavljivati prodaja nepokretnosti i pokretnih stvari i 3. elektronska aukcija radi bolje informisanosti građana i da bi prodaja bila transparentna.

 

Saznali smo dosta korisnih informacija , na primer da je važno ne izbegavati prijem  rešenja o izvršenju, jer prijemom rešenja stičemo mogućnosti za dobivanje bitnih informacija o dugu, mogućnost blagovremenog dobrovoljnog ispunjavanja obaveze i mogućnost ulaganja prigovora.

Ukoliko želite da date sugestiju za određenu temu o kojoj bi želeli više da čujete na Tematskim otvorenim vratima, predlog možete proslediti putem veb sajta

https://otvorenavratapravosudja.rs/tematska-otvorena-vrata-pravosuda/sabac