Srđan Tomašević – Director@Wise Engagement

Iskustvo predavača i njihova spremnost da prenesu znanje mi je dalo širu sliku o mogućnostima konkurisanja i dovoljno znanja da započnem sa pripremom projekata.