SRĐAN TOMAŠEVIĆ

Iskustvo predavača i njihova spremnost da prenesu znanje mi je dalo širu sliku o mogućnostima konkurisanja i dovoljno znanja da započnem sa pripremom projekata.

SRĐAN TOMAŠEVIĆ

Director@Wise Engagement