Svetlosni planer – Januar 2022. god

Naši volonteri/ke iz Photobook grupe, povodom 20 godina Svetlosti,  su pripremili planer za januar mesec. Naradenih meseci ćemo početkom svakog meseca objavljivati novi planer.