CROSS OVER 2019

Cross Over 2019 je internacionali trening za omladinske radnike sa glavnim ciljem da se poboljša kvalitet KA2 projekata strateških partnerstava sa uticajem na polje maldih. Održan je od 19. do 23. novembra 2019 u Biogradu na moru, Hrvatska. Voja Radosavljević nas je predstavljao i imao je prlike da čuje prave priče o odobrenim projektima i dobio je prektične savete od iskusnih trenera i stručnjaka iz različitih Nacionalnih Agencija. Sa predstavnikom iz naše partnerske organizacije Bernard Moreau Terra Moveo iz Belgije, koji je takođe prisustvovao događaju, Voja je razvio projektnu ideju. Sa našim trećim pratnerom iz Portugala, Produções Fixe Unipessoal Lda, planiramo da ideju razvijemo i napišemo projekat koji planiramo da ga predamo u Februaru 2020 godine. Projekat je finansiran od strane Evropske unije preko Erasmus+ programa.