„Skills4Uth“

Kompetencije u omladinskom radu Mladi su pokretačka snaga svakog društva, a njihovo aktivno učešće u društveno-političkom životu predstavlja generator razvoja i rasta države u celini. Ekonomska kriza uzrok je poremećaja…

WONET

Sa ponosom ističemo da je projekat Women's Network for Future of Europe (WONET), u okviru programa "Evropa za građane", prvi odobren projekat iz Srbije iz segmenta "Mreža Gradova" i rangiran je…