Održi se…

Cilj projekta je promocija globalnog usmerenja održivosti kroz aktivnost na lokalnom nivou u težnji da se stvori bolji svet, balansirajući socijalne, ekonomske i faktore zaštite životne sredine.

Aktivnosti su bile različitog tipa sa istom, jasnom porukom da se edukuju, pre svih mladi ljudi, i da im se ukaže na buduće potrebe čovečanstva.

Aktivnosti:

Odrzi se-5

  • održivi vašar, javni događaj na kome su predstavljene organizacije i firme koje su svoj posao povezale sa konceptom održivog razvoja
  • konkurs za karikaturu na nivou Srbije – pristiglo je 30 radova od kojih su najbolja 3 štampana kao razglednice. Svi radovi su bili izloženi u loklaima duž glavne ulice u Šapcu.
  • deljenje edukativnog materijala po srednjim školama
  • radionica – umetnost otpada.

Donator projekta Grad Šabac.