Pripremni sastanak u Nemačkoj

Prošle nedelje Voja i Jelena posetili su snežni Naturschutzzentrum Erzgebirge, ugošćeni od strane organizacije KAOS, gde su zajedno sa italijanskim predstvanicima organizacije LINK Minom i Luciom prisustvovali APV sastanku povodom nastavka projekta We Are Far Away, čija je realizacija počela u Šapcu, u avgustu 2022.
Tokom posete imali smo priliku da vidimo Lajpcig, Naturschutzzentrum Erzgebirge, Annaberg Buchholz gde je u gradskoj biblioteci održan prvi sastanak sa omladincima i predstvaljeni su im tema i program, zatim Schwarzenberg, ali i školu koju pohađaju učesnici ovog projekta gde smo prisustvovali njihovoj prezentaciji razmene koju iščekujemo u februaru.
Na sastanku sa grupom omladinaca-domaćina utvrđena je tema ovog dela razmene koja će se održati u februaru 2023. Mens sana in corpore sano (prevedeno sa latinskog, u zdravom telu zdrav duh). U programu je šest dana od kojih će tri biti posvećena zdravom telu, dok ćemo se druga tri baviti zdravim duhom. Ovih šest dana provešćemo u već pomenutom Naturschutzzentrum Erzgebirge, okruženi prirodom, a 36 učesnika, omladinaca, imaće priliku da se oproba u različitim unapred pripremljenim aktivnostima ali i preuzme inicijativu i pripremi aktivacije za celu grupu. Važnost projekta ogleda se kako u samoj temi, koju smatramo izuzetno
relevantnom u aktuelnom post-covid trenutku, tako i u samom formiranju učesnika i prilici za izlazak iz zone komfora pripremom i vođenjem aktivnosti u toku razmene. Očekujemo zabavnu i edukativnu razmenu koja će, nadamo se, prouzrokovati podjednako dobar treći deo, nastavak projekta razmenom u Italiji tokom 2023. godine.