Radionice grupnog savetovanja u Krupnju

Prva školska radionica grupnog savetovanja u okviru programa „Znanjem do posla“ je organizovana u OŠ “Borivoje Ž Milojević” u Krupnju za učenike 3 odeljenja osmog razreda. Sadržaj radionica je obuhvatao prepoznavanje sklonosti i kompetencija, spremnost za postignuća, informisanje o zanimanjima, i kako se donose karijerne odluke. Oko 60 mladih je učestvovalo u programu koji je koristio metode neformalne edukacije, i to: rad u grupama, prezentaciju, diskusiju, skaliranje, rad sa karticama, dopunjavanje, kviz i verbalnu evaluaciju.
Zahvaljujemo se zaposlenima u školi koji veoma odgovorno pristupaju u procesu profesionalne orijentacije mladih i otvoreni su za saradnju.
U procesu odlučivanja o školovanju, odnosno zanimanju mi primenjujemo metod koji se sastoji od pet koraka:
Samospoznaja – odgovarajućim osmišljavanjem sadržaja učenja mladi treba da prepoznaju sopstvene kapacitete, spremnost na postignuća i sklonosti.
Informisanje o zanimanjima – raspoložive ili nove informacije koje treba razviti o zanimanjima, pripremiti na strukturisan način, tako da se omogući informisano odlučivanje o izboru zanimanja.
Putevi obrazovanja – poznavanje mogućnosti školovanja i karijere koje vode do ostvarenja željenog zanimanja.
Realni susreti – putem postavljanja pitanja predstavnicima zanimanja, stručne prakse u preduzećima („isprobavanje“) i raspitivanja u preduzećima, željeno zanimanje se podvrgava testu realnosti.
Odluka o izboru zanimanja – mladi su osposobljeni da donesu odluku o svojoj budućoj školi i/ili o svom budućem zanimanju.
Pozivamo osnovne i srednje škole u Mačvanskom i Kolubarskom okrugu da nam se obrate ukoliko su zainteresovni za realizaciju radionica u njihovom prostoru. Troškove izvođenja radionica pokriva program Znanjem do posla.