Svetlosni kalendar – Septembar 2022.

Naši volonteri/ke iz Photobook grupe, povodom 20 godina Svetlosti,  su pripremili planer za septembar mesec. Naradenih meseci ćemo početkom svakog meseca objavljivati novi planer.