Hrabri vitez Mihailo- The Svetlosne novine

Nastavljamo sa objavljivanjem stranica „The Svetlosne novine“, pred vama je priča hrabrog viteza Mihaila Matić, koju su pripremile naše volonterke Eleonora i Staša.