Tri dvorske dame Ivanka, Nataša i Milica J. – The Svetlosne novine

Dolazimo do poslednjih kratkih intervjua i za kraj smo ostavili naše 3 dvorske dame Ivanku, Natašu i još jednu Milicu. 😃
Još jednom hvala našim volonterima na pripremi. 🙂