Dva hrabra viteza Goran D. i Momčilo i dvorska dama Ina – The Svetlosne novine

The Svetlosne novine, danas sa vama delimo 2 kratka intervjua sa našom dvorskom damom i hrabrim vitezovima Momčilom i Goranom… Hvala volonterima na pripremi. 🙂