Moć mladih na društvenim mrežama

Omladinska razmena “Youth power in Social media” (Moć mladih na Društvenim mrežama) je projekat na kojem će se okupiti 36 mladih od 16 – 24 godine, koji će boraviti 8 dana u Snini u Slovačkoj. Učesnici će biti iz 6 zemalja, i to iz Slovačke, Rumunije, Srbije, Poljske, Grčke i Turske.

Cilj ovog projekta je da ukaže mladima na mogućnosti korišćenja društvenih mreža kao alata sadašnjosti, alata za traženje informacija, održavanje kontakata i razmenu informacija bilo koje vrste, promovisanje dobre ideje ili dobre „stvari“. Projektom će mladima biti ukazano na primere dobrog ponašanja, aktivnosti mladih na društvenim mrežama u različitim zemljama, ali istovremeno će učesnici biti informisani o rizicima zavisnosti od društvenih mreža, o rizicima dezinformacija na nekoliko modernih društvenih platformi stvaranjem profila obožavalaca. Kroz projekat želimo da motivišemo mlade ljude da na društvene mreže gledaju ne samo kao na platformu preko koje mogu da komuniciraju sa drugovima i drugaricama i dele fotografije i „memove“, već i kao alat za ispunjavanje svojih ciljeva i postaju preduzetniji, ili pomažu u pronalaženju rešenja za probleme u njihovim matičnim zajednicama.

Tokom projekta koristiće se metode neformalnog obrazovanja, koje će uključivati i aktivnosti međukulturnog učenja. Uzimajući u obzir ciljeve projekta, biće organizovane: diskusije, plenarni sastanci, radionice, brainstorming, timske i pojedinačne aktivnosti / zadaci / igre, aktivnosti i igre na otvorenom, vizuelne materijali i resursi, prezentacije, neformalne diskusije, sastanci, razmena mišljenja, ideja i dobre prakse.