Živa biblioteka

„Živa biblioteka” u našoj organizaciji imala je katalog sastavljen od žena koje su preživele neki od vidova nasilja.

Čitaoci su mogli da biraju od naslova: Ekonomsko nasilje, Akušersko nasilje, Seksualno nasilje, Proganjanje, Vršnjačko nasilje, Seksualna ekpsloatacija na internetu, Fizičko nasilje i Psihičko nasilje.

Za potrebe biblioteke, održane 14. aprila, prostor je ustupio Kulturni centar Šabac

Čitaoci su bili zainteresovani za individualna i grupna čitanja knjiga (po dvoje) i zbog toga što nije bilo dovoljno vremena da svi pročitaju sve knjige, izrazili su interesovanje da biblioteka ponovo bude organizovana.

“Čitajući knjige” posetioci su stekli uvid u to kako nasilje stvarno može da izgleda, dobili odgovore na mnoga pitanja, pokrenuli nova I promenili I izoštrili svoje poglede.

Više o projektu „Žene Šapca solidarno za život bez nasilja“ na veb sajtu