O nama

KO SMO MI…

Pozitivna misao – naš smisao

NEFORMALNA EDUKACIJA
Od 2004 godine smo uključeni u razvijanje i primenu programa neformalne edukacije. Umetnost, kultura i digitalni mediji su alati koje najviše koristimo. Učestvovali smo u razvijanju nekoliko edukativnih programa i metoda.
PROJEKTNI DIZAJN

Sarađujemo sa velikim brojem partnera i stručnjaka na razvijanju projektnih aplikacija za širok spektar poziva i programa.

AKTIVIZAM U LOKALNOJ ZAJEDNICI

Svoje ideje, projekte i rad baziramo na potrebama i aktivnom uključivanju ljudi iz okruženja u kojem živimo

MEĐUNARODNA SARADNJA
Od 2005. godine smo uključeni u različite internacionalne programe na kojima smo radili, družili se i učili sa ljudima sa svih kontinenata.
TRENINZI ZA PISANJE I VOĐENJE PROJEKATA

Učenjem kroz praktičan rad stiču se znanje i veštine za projektni dizajn i menadžment projekata.  Polaznici naših obuka su uspešno aplicirali i realizovali projekte za lokalne i menđunarodne donatore, različite kompleksnosti, u zavisnosti od nivoa obuke i posvećenosti.

ORGANIZACIJA DOGAĐAJA

15 godina iskustva u organizaciji svih logističkih aspekata (putovanje, lokalni prevoz, smeštaj, hrana, radni prostor i materijal, terenske posete, eskurzije).  Sa mrežom partnera organizovali smo događaje u Srbiji i u nekoliko zemalja Evrope.

Od 2020. krećemo i na druge kontinente.

DRUGI O NAMA…

Šta naši volonteri, saradnici i prijatelji kažu o nama?

Optimizing every area of your business!

From market research, design and prototyping to production and delivery, we cover it all.

GET IN TOUCH…

To arrange a consultation or workshop, send us a message.